Green Service BHP

greenservice

Artykuły BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

Sorbenty polipropylenowe

Sorbenty uniwersalne

Sorbenty olejowe

Sorbenty chemiczne

Rękawy sorpcyjne

Poduszki sorpcyjne

Sorbenty marine

Chodniki sorpcyjne

Sorbenty separujące olej

Uniwersalne

Olejowe

Chemiczne

Sorbenty korkowe

Zapory olejowe

Sorbent sypki

Poduszki Corksorb

Rękawy Corksorb

Sorbenty mineralne

Sorbent GB10

Sorbent GB6

Sorbent Mobius

Składowanie

Wanny wychwytowe HDPE

Wanny składane

Wanny metalowe

Powierzchnie robocze

Składowanie poziome

Stacje robocze

Magazynowanie i transport

Szafy zabezpieczające

Szafy chemiczne

Kanistry

Dozowniki tłokowe

Pojemniki HDPE

Akcesoria do obsługi beczek

Rampy najazdowe

Kontrola wycieków

Osłony studzienkowe

Ograniczniki rozlewu

Produkty uszczelniające

Płachty odprowadzające

Ochrona zakładu pracy

Ochrona budynków i maszyn

Kosze na odpady niebezpieczne

Popielnice papierosowe

Zestawy awaryjne

Uniwersalne

Olejowe

Chemiczne