Materiał pochłaniający rozlane oleje

W awaryjnych sytuacjach, gdy trzeba szybko zebrać rozlany olej lub inne szkodliwe dla środowiska substancje chemiczne, najlepszym rozwiązaniem jest sorbent – materiał pochłaniający i wiążący ciecze, usuwający je z danej powierzchni.